Tallinna Spordiliit
Ülesanded Põhikiri Juhatus Liikmed Üritused Pildigalerii Kontakt Foorum Koolitused

ÜldsättedI ÜLDSÄTTED

1.Tallinna Spordiliit (ametliku lühendina TSL, edaspidi kasutatud  - Liit) on vaba algatuse alusel vabatahtliku ühendusena avalikes huvides asutatud ja mittetulundusühinguna tegutsev piirkondlik spordiliit, mille põhitegevus on suunatud sportliku tegevuse arendamisele Tallinnas.

2. Liit ühendab Tallinnas tegelevaid spordiklubisid, -seltse ja -ühendusi (edaspidi: klubid) ühistegevuseks, sportliku tegevuse edendamiseks Tallinnas ning sellealase tegevuse koordineerimiseks.

3. Liit juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest, spordiseadusest ja teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest, käesolevast põhikirjast, Euroopa spordihartast, Eesti Spordi Hartast.

4. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole Liidu põhitegevus. Liidu tulu kasutatakse põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks, tulu liikmete vahel ei jaotata.

5. Liit on eraõiguslik juriidiline isik, mille õigusvõime tekib tema kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse. Oma õiguste teostamiseks on Liidul õigus pöörduda Tallinna linna omavalitsusorganite, riigiasutuste, või kohtute poole.

6. Liidul on oma sümboolika ja tal on selle valdamise, kasutamise ja käsutamise ainuõigus. Tal on oma pitsat ja arvelduskontod. Liidu majandusaastaks on kalendriaasta. Liidu ingliskeelseks nimetuseks on – Tallinn Sports Federation.

7. Liidu asukohaks on Tallinn.


Uudised
 
   
 

Foorum
 
   
spordikool
Treeneri pearaha
 
  © 2003 Tallinna Spordiliit by HansaNet